آرم
0

رب گوجه فرنگی تبرک 800 گرم

فروشگاه: ویرامیس - یاسوج
نوع فروش: نقدی
رنگ: قرمز
ضمانتنامه: سلامت فیزیکی کالا
واحد: گرم
6%

رب گوجه فرنگی سدکیس 700 گرم

فروشگاه: ویرامیس - یاسوج
نوع فروش: نقدی
رنگ: قرمز
ضمانتنامه: سلامت فیزیکی کالا
واحد: گرم
11%

سس مایونز تبرک 900 گرم

فروشگاه: ویرامیس - یاسوج
نوع فروش: نقدی
رنگ: وجود ندارد
ضمانتنامه: سلامت فیزیکی کالا
واحد: گرم
7%

آبلیمو نمکین 450 گرم

فروشگاه: ویرامیس - یاسوج
نوع فروش: نقدی
رنگ: وجود ندارد
ضمانتنامه: سلامت فیزیکی کالا
واحد: گرم
16%

خیارشور نمکین 1000 گرم

فروشگاه: ویرامیس - یاسوج
نوع فروش: نقدی
رنگ: وجود ندارد
ضمانتنامه: سلامت فیزیکی کالا
واحد: گرم
19%

ترشی موسیر نمکین 1000 گرم

فروشگاه: ویرامیس - یاسوج
نوع فروش: نقدی
رنگ: وجود ندارد
ضمانتنامه: سلامت فیزیکی کالا
واحد: گرم
12%

رب گوجه فرنگی نمکین 900 گرم

فروشگاه: ویرامیس - یاسوج
نوع فروش: نقدی
رنگ: وجود ندارد
ضمانتنامه: سلامت فیزیکی کالا
واحد: گرم
مقایسه:
مقایسه